Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Aptartos bendrų projektų rengimo galimybės

 

       Birželio 4 d. Kalvarijos savivaldybėje lankėsi partneriai ir svečiai iš Lenkijos Respublikos: Suchovolės savivaldybės meras Michał`as Grzegorz`as Matyskiel`as kartu su Augustovo miesto meru Wojciech`u Walulik`u ir Augustovo savivaldybės inspektore Renata Zakrzewska. Darbinio susitikimo metu kartu su Kalvarijos savivaldybės meru Vincu Plikaičiu, vicemeru Kęstučiu Bagdanavičiumi, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumeliene bei Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadovu Vigitu Merkevičiumi aptartos bendrų projektų rengimo galimybės teikti naujas paraiškas pagal „Interreg V-A Lietuva-Lenkija" bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, paskelbtą 3-iąjį kvietimą.
3-iojo atviro kvietimo metu yra galimybė teikti paraiškas, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias programoje numatytas prioritetines kryptis:
1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
4. Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

Kalvarijos savivaldybės administracijos informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai