Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
41-ajame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos tvarkos, pritarta svarbiems projektams

Kovo 29 d. vyko 41-asis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo 15 tarybos narių. Posėdžiui pirmininkavo meras Vincas Plikaitis. Patvirtintoje darbotvarkėje buvo 13 klausimų.

Pirmiausiai taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės NVO rėmimo programos ir mokesčių lengvatų suteikimo tvarkos aprašus, taip pat smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatus.

Taryba pritarė dalyvavimui dviejuose projektuose. Pirmasis  - „Kultūros paveldo išsaugojimas ir pažinimas Kalvarijoje ir Oziorske, bendradarbiaujant kultūros, turizmo ir sporto srityse". Įgyvendinant projektą, numatomas kultūros paveldo objektų išsaugojimas, atkūrimas ir pritaikymas. Kalvarijos savivaldybės administracija projekto metu įgyvendintų parengtą Kalvarijos evangelikų liuteronų bažnyčios pastato tvarkybos darbų projektą ir pritaikytų pastatą turizmo, sporto, kultūros reikmėms. Antrasis - „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų socialiai pažeidžiamiems asmenims, kokybės gerinimas Kalvarijoje ir Oziorske". Įgyvendinus projektą, Kalvarijos savivaldybėje būtų kokybiškai teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos (kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ir ergoterapijos), radiologijos paslaugos asmenims su negalia, asmenims su psichinės sveikatos problemomis, senyvo amžiaus asmenims, socialiai remtiniems asmenims, bedarbiams. Projekto lėšomis planuojama įsigyti asmenims su negalia pritaikytą medicininę įrangą (elektroterapijos, magneto terapijos, ultragarso terapijos įrangą, rentgeno aparatą ir kt.).

Taryba, atsižvelgdama į Kvietkinės kaimo gyventojų prašymą, nusprendė pakeisti esamą Tremtinių gatvės pavadinimą į Ežero gatvės pavadinimą. Buvo pritarta perimti valstybės turtą-kompiuterį iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn. Kompiuteris bus perduotas Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai ir padės plėtojant mokymo paslaugas. Buvo pritarta parduoti Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą ir ūkines patalpas, patvirtintas Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas.

Taryba patvirtino Priėmimo į Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, nustatė Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo, jungtinių vaikų grupių ir klasių komplektų skaičių 2018-2019 m. m.

Buvo pritarta bendradarbiavimo sutarties su Italijos Respublikos Alpago savivaldybe atnaujinimui. Paskutiniuoju sprendimu Taryba patvirtino patikslintą 2018 m. Kalvarijos savivaldybės biudžetą.

 

Savivaldybės informacija ir nuotrauka

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai