Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės kūrybinės komandos narių stažuotė Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigose


 

                Rugsėjo 13 d. projekto „Lyderių laikas 3" kūrybinės komandos nariai lankėsi Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigose, sėkmingai dalyvavusiose projekte „Lyderių laikas 2".

                      Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė supažindino su centro struktūra, filmuota medžiaga pristatė šio krašto istoriją, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemas.

                      Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus vedėja Virginija Kvietkauskienė noriai dalijosi patirtimi ir pristatė mokinių, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų bei iškritę iš bendrojo ugdymo sistemos, ugdymo galimybes jaunimo klasėse. Mokytojai labai daug bendrauja su kiekvienu jaunimo klasės mokiniu individualiai, stengiasi juos priimti kitaip, stebi kiekvienos dienos lankomumą, vėlavimą ir informuoja tėvus. Pagal nustatytus kriterijus sukurta savita skatinimo sistema, kuria mokinys gali pasinaudoti kiekvieną savaitę. Daug dėmesio skiria mokinių ikiprofesiniam ugdymui, mokiniai dalyvauja projekto „Erasmus +" veiklose.

                      Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė papasakojo apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti mokinių socialinį, emocinį saugumą ugdymo(si) procese. Tik saugioje aplinkoje vaikas gali būti iniciatyvus.

                      Stažuotė tęsėsi Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje. Gimnazijos vadovų komanda akcentavo mokinio pažinimą ir individualią mokinio pažangos stebėseną. Pažangą bando gerinti per papildomus modulius, konsultacijas, projektinę veiklą. Labai svarbus Vaiko gerovės komisijos darbas sprendžiant lankomumo, pažangumo, elgesio problemas. Gimnazijoje mokiniai labiausiai vertina pagalbą mokiniui ir gerus bei supratingus mokinių ir mokytojų santykius.

                      Po pietų buvo aplankyta Kretingos rajono Darbėnų gimnazija. Direktorė ir direktoriaus pavaduotoja supažindino mus su šiuolaikiškomis gimnazijos edukacinėmis erdvėmis: pradinių klasių gamtos mokslų, biotechnologijų, kalbų laboratorijomis, mokinių mokomąja bendrove „Taškas", Tolerancijos aikšte, Namų darbų klubu. Pristatydamos Gabių mokinių paieškos, atpažinimo ir ugdymo modelį, gimnazijos vadovės akcentavo Raveno progresuojančių matricų testą, kurio pagalba buvo išsiaiškinti gabūs vaikai. Po individualių pokalbių su gabiu mokiniu, jo tėvais, dalyko mokytoju, klasės auklėtoju sudarytos trišalės sutartys dėl papildomų dalyko konsultacijų lankymo. Mokyklos vadovės džiaugėsi sėkmingais rezultatais olimpiadose, kelionėmis, kurias mokslo metų pabaigoje organizuoja verslininkai, motyvuodami gabius vaikus. Gimnazijoje įrengta Sėkmės aikštė, kurios erdvę puošia platininės, auksinės ir bronzinės žvaigždės su gabių mokinių nuotraukomis. Gimnazijos sėkmės kriterijus - tėvai ugdymo partneriai: aktyvūs tėvų vakarai (kuo džiaugiasi, kas rūpi, ką siūlo keisti), apskriti stalai, tėvų priimamieji, iniciatyvių tėvų klubas.

                      Stažuotės metu buvo galima pajusti mokyklų komandų sutelktumą, pasididžiavimą pasiektais bendro darbo rezultatais ir tikėjimą, kad tai, kas daroma, padeda siekti geresnių rezultatų. Kūrybinės komandos nariai, grįžę į savo mokyklų bendruomenes, turės pakankamai gerosios praktikos pavyzdžių, kuriuos pristatys edukacinių erdvių ir ugdymo proceso paįvairinimui bei savivaldybės pokyčio projekto įgyvendinimui.

                                                                                      Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai